Villás Béla – következő programjai

41 db találat
Dátum Típus Program Település
2020. jún. 26. Lelki gyakorlatReiki tanárok továbbképzéseMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. jún. 27.
2020. jún. 28.
Papi képzésPapok továbbképzéseMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. jún. 28.
2020. júl. 5.
Nagy TáborNemzetközi Ezoterikus Tábor-
2020. aug. 4. Papi képzésPapi képzés 1. fok.Kanada Kanada
2020. aug. 5. Papi képzésPapi képzés 2. fokKanada Kanada
2020. aug. 6. Papi képzésPapi képzés 3. fokKanada Kanada
2020. aug. 7. Papi képzésPapi képzés 4. fokKanada Kanada
2020. aug. 21. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Magyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. aug. 22.
2020. aug. 23.
Papi képzésPapi képzés 6.fokMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. aug. 24. 18:00Igehirdetés (előadás)A legnagyobb hibánk az, hogy nem tanulu...Magyarország Nyíregyháza - Alvégesi Művelődési Ház
2020. aug. 25. 18:00Igehirdetés (előadás)A kozmikus igazságokat bizonyítani szin...Miskolc - Tudomány és Technika Háza ÚJ HELYSZÍN
2020. aug. 28. 18:00Igehirdetés (előadás)A nap minden reggel felkel és ...Magyarország Tata
2020. szept. 8. 18:00Igehirdetés (előadás)Párkapcsolat.Magyarország Debrecen - ÚJ HELYSZÍN
2020. szept. 9. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Magyarország Pécs - Pákolitz István Közösségi Ház - ÚJ HELYSZÍN
2020. szept. 10. 18:00Igehirdetés (előadás)A szeretet életre kelt.Magyarország Szolnok
2020. szept. 11. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Magyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. szept. 21. 18:00Igehirdetés (előadás)Minden dogma életpusztító; a tudatosság...Magyarország Békéscsaba ÚJ HELYSZÍN
2020. szept. 24. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Románia Nagyvárad - Nagyváradi vár
2020. szept. 25. 18:00Igehirdetés (előadás)Nincs több idő. Ébredj és indulj!Magyarország Győr
2020. szept. 26. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Svájc Svájc - ÚJ HELYSZÍN
2020. okt. 2. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Magyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. okt. 3. Lelki gyakorlatIma és MeditációMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. okt. 9. 18:00Igehirdetés (előadás)A létezés azért örök, végtelen és tökél...Magyarország Szeged
2020. okt. 10.
2020. okt. 11.
Papi képzésPapi képzés 1.fokMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. okt. 17. Lelki gyakorlatSzellemterápia 1.fokMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. okt. 23. 18:00Igehirdetés (előadás)Téma hamarosan...Magyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. okt. 24.
2020. okt. 25.
Papi képzésPapi képzés 7.fokMagyarország Budapest - Milton Friedman Egyetem
2020. nov. 5. 18:00Igehirdetés (előadás)Meddig marad meg a magyar szó?Románia Csíkszereda
2020. nov. 6. 18:00Igehirdetés (előadás)Lehetséges-e magyarnak, embernek, és ö...Románia Erdély-Székelyudvarhely-Septimia Hotel
2020. nov. 7. Lelki gyakorlatMeridián terápiaRománia Erdély-Székelyudvarhely-Septimia Hotel

Értesülnél programjainkról?

Kérésedre rendszeres értesítőt küldünk Villás Béla és tanítványai által tartott programokról.(nem azonos az arkadiafenyei.hu hírlevéllel)


Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Szilágyi Miklós természetes személy (továbbiakban: Adatkezelő)
Levelezési cím: 4033 Debrecen Veres Péter u. 62.
Honlap: arkadiainfo.hu
Telefon: 06 20 250 1980

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabály:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

3. Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelő, az itt meghatározott célból, jogalapon kezeli az Érintett következő személyes adatait az itt meghatározott időtartamban:
Adatkezelési cél Jogalap Személyes adatok köre Adatkezelés időtartama
Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza (továbbiakban: egyház) aktív képviselőinek adatai GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett bemutatkozó szövege
 • az Érintett jelszava
 • az Érintett email címe
 • az Érintett telefonszáma
 • az Érintett szerepe az egyházban
 • az Érintett álltal hírdetett programokra vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • időpontja
  • helye
  • nyelve
  • egyéb megjegyzése
 • az Érintett álltal végzett tevékenységekre vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • típusa
  • helye
  • nyelve
  • honlapja
Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig
Direkt marketing tárgyú megkeresések GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve, email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig

4. Adattovábbítás

A személyes adatok tárolásával kapcsolatban adattovábbítás történik a következő cégek felé:

 • Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241; cégjegyzékszám: 01-09-909968)

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, konkrét feladatait és felelősségköreit az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződésben foglaltak rögzítik.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében. Az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például ha az adóhatóság/rendőrség/ügyészség megkeresi a tulajdonost, és a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő:

- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Árkádiainfó Hírlevél feliratkozás