Tanáraink


161 db találat
Név Hely Szerep Email Telefon
Lombárszky ÉvaMagyarország Budapest
Magyarország Sátoraljaújhely
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
L. BrightUSA Los Angeles
Aktív Pap
Aktív Tanár
M. MariannaMagyarország Debrecen
Aktív Pap
Aktív Tanár
M. IlonaMagyarország Szeged
Aktív Pap
Aktív Tanár
M. KárolyMagyarország Hajdúszoboszló
Aktív Pap
Aktív Tanár
M. Zokolicza MáriaMagyarország Hajdúszoboszló
Aktív Pap
Aktív Tanár
Merk Attila CsabaMagyarország Jászberény
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
Móga LászlóMagyarország Békéscsaba
Magyarország Gyula
Aktív Pap
Aktív Tanár
EmailNem látható
P. PéterMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
P. AttilaMagyarország Atkár
Aktív Pap
Aktív Tanár
P. Hermann ÁgnesMagyarország Eger
Magyarország Recsk
Aktív Pap
Aktív Tanár
P. M. IlonaMagyarország Biatorbágy
Aktív Pap
Aktív Tanár
Raska TamásMagyarország Nyíregyháza
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
Rozsi SzilviaHollandia Hollandia Amsterdam
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
S. ErikaMagyarország Lajosmizse
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. StefánNémetország München
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. HenriettaNémetország Németország
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. - Vas ÉvaMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
Szabóné Lázár MáriaMagyarország Hernádszentandrás
Németország Németország - Aldisheim
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
S. TiborMagyarország Cegléd
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. SándorMagyarország Tiszacsege
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. GyörgyMagyarország Erdőbénye
Aktív Pap
Aktív Tanár
Szereda GyörgyMagyarország Szeged
Aktív Pap
Aktív Tanár
EmailNem látható
S. ZoltánMagyarország Csanádpalota
Aktív Pap
Aktív Tanár
S. TamásMagyarország Nyírmeggyes
Aktív Pap
Aktív Tanár
T. TimeaMagyarország Miskolc
Aktív Pap
Aktív Tanár
Tarr ZoltánMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
Tibol IldikóMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
T. JózsefMagyarország Alap
Aktív Pap
Aktív Tanár
Varga LajosMagyarország Földes
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
V. Nagy MariannaMagyarország Budapest
Magyarország Dunakeszi
Magyarország Fót
Aktív Pap
Aktív Tanár
Vidó ÁdámMagyarország Budapest
Magyarország Lajosmizse
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
V. KrisztiánAnglia - Bedford - London
Aktív Pap
Aktív Tanár
V. GáborMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
Vonnák RenátaMagyarország Cegléd
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
Z. SzabolcsMagyarország Celldömölk
Magyarország Kapuvár
Magyarország Sopron
Aktív Pap
Aktív Tanár
A. GyöngyiRománia Kolozsvár
Aktív Tanár
A. Bonta JánosRománia Erdély- Marosvásárhely
Aktív Tanár
A. Szabó AnitaMagyarország Pécs
Aktív Tanár
B. ErzsébetDánia
Aktív Tanár

Értesülnél programjainkról?

Kérésedre rendszeres értesítőt küldünk Villás Béla és tanítványai által tartott programokról.(nem azonos az arkadiafenyei.hu hírlevéllel)


Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Szilágyi Miklós természetes személy (továbbiakban: Adatkezelő)
Levelezési cím: 4033 Debrecen Veres Péter u. 62.
Honlap: arkadiainfo.hu
Telefon: 06 20 250 1980

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabály:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

3. Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelő, az itt meghatározott célból, jogalapon kezeli az Érintett következő személyes adatait az itt meghatározott időtartamban:
Adatkezelési cél Jogalap Személyes adatok köre Adatkezelés időtartama
Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza (továbbiakban: egyház) aktív képviselőinek adatai GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett bemutatkozó szövege
 • az Érintett jelszava
 • az Érintett email címe
 • az Érintett telefonszáma
 • az Érintett szerepe az egyházban
 • az Érintett álltal hírdetett programokra vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • időpontja
  • helye
  • nyelve
  • egyéb megjegyzése
 • az Érintett álltal végzett tevékenységekre vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • típusa
  • helye
  • nyelve
  • honlapja
Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig
Direkt marketing tárgyú megkeresések GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve, email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig

4. Adattovábbítás

A személyes adatok tárolásával kapcsolatban adattovábbítás történik a következő cégek felé:

 • Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241; cégjegyzékszám: 01-09-909968)

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, konkrét feladatait és felelősségköreit az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződésben foglaltak rögzítik.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében. Az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például ha az adóhatóság/rendőrség/ügyészség megkeresi a tulajdonost, és a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő:

- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Árkádiainfó Hírlevél feliratkozás