Tanáraink


144 db találat
Név Hely Szerep Email Telefon
Diószegi CsabaMagyarország Budapest
Fő pap
Aktív Tanár
Email
H. BélaAusztria Burgenland
Magyarország Kőszeg
Fő pap
Aktív Tanár
H. AndrásKanada Kanada
Kanada Torontó
Fő pap
Aktív Tanár
Tolnai HajnalkaMagyarország Balaton és környéke
Magyarország Baranya megye
Magyarország Magyaregregy
Magyarország Somogy megye
Fő pap
Aktív Tanár
EmailTelefon
B. JánosSzlovákia Nagyszelmenc
Szlovákia Szlovákia
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
B. KlaudiaSvájc Svájc
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
B. DeniszHorvátország Horvátország - Délmonostor
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
C. JuditUSA Connecticut
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Farkas CsillaAnglia Harlow
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Email
F. ZsuzsannaMagyarország Pécs
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
G. AnikóMagyarország Békéscsaba
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
H. JánosMagyarország Szeged
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
K. MónikaRománia Csíkszereda
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Kiss ÁgotaMagyarország Balassagyarmat
Magyarország Rétság
Magyarország Vác
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Email
S. Rácz AndreaMagyarország Pápa és környéke
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Szilágyi MiklósMagyarország Debrecen és környéke
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
EmailTelefon
Tardi LajosSzlovákia Felvidék
Magyarország Tatabánya
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Email
Vissi GyulaMagyarország Bodrogkisfalud
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
Email
W. MagdolnaMagyarország Tata
Diakónikus Pap
Aktív Tanár
A. Lajosné MarikaMagyarország Jászapáti
Magyarország Kapuvár
Magyarország Pilisvörösvár
Aktív Pap
Aktív Tanár
B. MátéMagyarország Pilisvörösvár
Aktív Pap
Aktív Tanár
B. ErzsébetMagyarország Miskolc
Magyarország Szirmabesenyő
Aktív Pap
Aktív Tanár
B. KornéliaMagyarország Kazincbarcika
Aktív Pap
Aktív Tanár
B. ZoltánMagyarország Kecskemét
Aktív Pap
Aktív Tanár
B. NikolettaMagyarország Jászberény
Aktív Pap
Aktív Tanár
Bozsóki JózsefMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
C. IldikóRománia Románia Gyergyószentmiklós
Aktív Pap
Aktív Tanár
Csutora EszterMagyarország Vác
Aktív Pap
Aktív Tanár
EmailTelefon
Demjén AnnaMagyarország Monostorapáti
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
D. ZsoltMagyarország Balkány
Aktív Pap
Aktív Tanár
Erőss ValériaMagyarország Szeged
Szerbia Vajdaság
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
F. JuditMagyarország Mosonmagyaróvár
Magyarország Újrónafő
Aktív Pap
Aktív Tanár
F. GáborNémetország Halle
Magyarország Hévíz
Aktív Pap
Aktív Tanár
G. ÉvaMagyarország Szentes
Aktív Pap
Aktív Tanár
G. LajosMagyarország Szentes
Aktív Pap
Aktív Tanár
Garáné Matter Edit RózaMagyarország Budapest
Magyarország Veresegyház
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
G. MáriaMagyarország Budapest
Aktív Pap
Aktív Tanár
G. Erzsébet Aktív Pap
Aktív Tanár
Győri MáriaMagyarország Budapest
Magyarország Gyál
Magyarország Kecskemét
Aktív Pap
Aktív Tanár
Email
G. - Mányi MártonMagyarország Oroszlány
Aktív Pap
Aktív Tanár

Értesülnél programjainkról?

Kérésedre rendszeres értesítőt küldünk Villás Béla és tanítványai által tartott programokról.(nem azonos az arkadiafenyei.hu hírlevéllel)


Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Szilágyi Miklós természetes személy (továbbiakban: Adatkezelő)
Levelezési cím: 4033 Debrecen Veres Péter u. 62.
Honlap: arkadiainfo.hu
Telefon: 06 20 250 1980

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabály:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

3. Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelő, az itt meghatározott célból, jogalapon kezeli az Érintett következő személyes adatait az itt meghatározott időtartamban:
Adatkezelési cél Jogalap Személyes adatok köre Adatkezelés időtartama
Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza (továbbiakban: egyház) aktív képviselőinek adatai GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett bemutatkozó szövege
 • az Érintett jelszava
 • az Érintett email címe
 • az Érintett telefonszáma
 • az Érintett szerepe az egyházban
 • az Érintett álltal hírdetett programokra vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • időpontja
  • helye
  • nyelve
  • egyéb megjegyzése
 • az Érintett álltal végzett tevékenységekre vonatkozó adatok
  • megnevezése
  • típusa
  • helye
  • nyelve
  • honlapja
Hozzájárulás visszavonásáig
Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve
 • az Érintett email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig
Direkt marketing tárgyú megkeresések GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
 • az Érintett neve, email címe
 • telefonszám
Hozzájárulás visszavonásáig

4. Adattovábbítás

A személyes adatok tárolásával kapcsolatban adattovábbítás történik a következő cégek felé:

 • Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241; cégjegyzékszám: 01-09-909968)

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, konkrét feladatait és felelősségköreit az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződésben foglaltak rögzítik.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében. Az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például ha az adóhatóság/rendőrség/ügyészség megkeresi a tulajdonost, és a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat a szerverszolgáltató szerverén tárolja. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő:

- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

1530 Budapest, Pf.: 5.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Árkádiainfó Hírlevél feliratkozás